Young Professionals

Ben je pas gestart met jouw carrière als mondhygiënist? Een kwaliteitsregistratie hoort daar vanzelfsprekend bij!

Lees hieronder voor jou interessante informatie over waarom te registreren, hoe je dit gemakkelijk doet en wat je hier voor nodig hebt.

Heb je vragen, laat het ons gerust weten. We denken graag met je mee.

Young professionals-voordeel

Direct na je afstuderen kun je je registreren om direct jezelf te profileren als KRM-geregistreerde mondhygiënist.
Registreer je je direct na afstuderen, dan is het jaar van afstuderen en het opvolgende kalenderjaar registratie in het KRM gratis.

Het enige wat je nodig hebt bij de aanmelding is een origineel uittreksel (pdf) van mijndiplomas.nl.

Je hebt 24 maanden de tijd om je op basis van je behaalde diploma te registreren. Het enige wat we van je verwachten is dat, als je langer dan een half jaar wacht, je wel je praktische vaardigheden hebt onderhouden door minimaal 8 uur per week te werken aan de stoel.

 

Belang registratie in het KRM met betrekking tot wet BIG

Vanuit de overheid zal worden ingestoken op kwaliteitsregisters voor iedere beroepsgroep. Het belang van kwaliteitsregisters is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) groot. “Deze dragen bij aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen. Ook zijn de kwaliteitsregisters een belangrijke bron voor patiënten, werkgevers en anderen om te controleren of zij met een betrouwbare zorgverlener te maken hebben”, aldus Ernst Kuipers in zijn verzamelbrief Wet BIG naar de Tweede Kamer [1].

Het is een verplichting vanuit de wet BIG om aan kwaliteit te werken en aantoonbaar te blijven voldoen aan de professionele standaard. Met een KRM-registratie wordt deze kwaliteit inzichtelijk gemaakt. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf. Dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie.

Voor het huidige ‘Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd mondhygiënist’ zal in 2024 een evaluatie volgen waarin wordt nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor de voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. De uitkomst van het experiment volgt in 2025.

[1] Verzamelbrief Wet BIG, Kenmerk: 3611501-1049725-MEVA, 26-06-2023.

 

Aanmelden gaat altijd online.

Met onderstaande knop kom je direct op de aanmeldpagina tercht. Eerst wat aanvullende informatie nodig? Bekijk wat een PE-dossier en een PE-dossier met KRM-registratie inhouden.

 

Volg onze Instagram

Blijf ook op de hoogte via onze Instagram @kieskrm. Bekijk bijvoorbeeld het hoogtepunt “aanmelden” met de aanmelding stap voor stap uitgelegd.

Wat kost het?

Pas afgestudeerde mondhygiënisten die zich in het kalenderjaar van afstuderen aanmelden, betalen over dat jaar en het opvolgende kalenderjaar geen jaarlijkse bijdrage. Wel betaal je eenmalig inschrijfgeld van €25,00,- voor het aanmaken van jouw PE-online dossier.

Let op: de jaarlijkse KRM-bijdrage wordt gefactureerd t.n.v. de KRM-geregistreerde mondhygiënist en niet op naam van werkgever.