KRM-punten en Mondzorg-punten

Iedere positief beoordeelde activiteit wordt vertaald naar KRM-punten. Dit is een systeem om het werken aan kwaliteit zichtbaar te maken. In de meeste gevallen is het aantal KRM-punten gelijk aan de netto scholingsuren. Sommige activiteiten worden forfaitair gehonoreerd met KRM-punten.

Vanuit de visie vak gerelateerde scholing in het competentiegebied van de mondhygiënist te bevorderen, zijn de Mondzorg-punten ontstaan. Per registratieperiode is de norm dat de mondhygiënist 150 punten behaald, waarvan minimaal 40 Mondzorg-punten. Door het halen van Mondzorg-punten hebben we voor ogen dat alle KRM-geregistreerde mondhygiënisten up-to-date zijn in hun vakgebied.

Mondzorg-punten worden toegekend aan scholingen die de volgende CanMeds bevatten:

  • vakinhoudelijk handelen
  • vakinhoudelijk handelen verrijkt met communicatie
  • vakinhoudelijk handelen verrijkt met kennis & wetenschap

In het online dossier in PE-online kunnen mondhygiënisten zien in welke norm zij geregistreerd staan en hoeveel Mondzorg-punten zij moeten behalen.

Mondhygiënisten die na 1 januari 2020 een registratieperiode ingaan hebben als doel 40 Mondzorg-punten te behalen.

De meest voorkomende manier om Mondzorg-punten te behalen is door scholingen te volgen, scholingen die Mondzorg-punten opleveren herken je in de KRM scholingsagenda aan het logo:

Mondhygiënisten die een individuele activiteit hebben voltooid die binnen de kaders van de KRM beoordelingsregeling passen, kunnen hiervoor Mondzorg,- en/of KRM-punten aanvragen door de activiteit op te voeren in hun online dossier in PE-online.