KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Criteria

Het KRM beoordeelt of een scholing bijdraagt aan het verwerven of onderhouden van kennis en vaardigheden in alle deskundigheidsgebieden van de mondhygiënist die bijdragen aan de CanMeds  zoals beschreven in het Beroepsprofiel mondhygiënist. Daarnaast dient de scholing op minimaal HBO-niveau te zijn.
Het aantal punten dat wordt toegekend aan een scholing is gebaseerd op de netto tijdsduur van de scholing, dus exclusief inlooptijd en pauzes. Scholingen kunnen erkend worden met Mondzorg-punten of KRM-punten.
Klik hier voor 
uitgebreidere informatie over de wijze van beoordelen.