Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

Vind een KRM-geregistreerde mondhygiënist

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) is hét register voor mondhygiënisten die staan voor een leven lang leren. Ons doel is het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsgroep en het zichtbaar maken van de mondzorg.

Als KRM-geregistreerd mondhygiënist werk je gedurende jouw registratieperiode voortdurend aan de professionele standaard. Je bent bezig met verdieping en verbreding binnen jouw vakgebied, om je op zowel persoonlijk als professioneel vlak te blijven ontwikkelen. Wat wordt verstaan onder de professionele standaard, is omschreven in het Beroepsprofiel Mondhygiënist.

Gebaseerd op de zeven competenties uit het Beroepsprofiel is de huidige norm met Beoordelingsregeling opgesteld. Binnen de kaders van de Beoordelingsregeling worden jouw ondernomen activiteiten beoordeeld. Dit gebeurt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Per aanvraag wordt bekeken wat de inhoud en leerdoelen zijn van een cursus, congres, webinar of iedere andere individuele activiteit. Zo kan worden herleid binnen welke competentie de activiteit thuishoort. Afhankelijk van de competentie waar de activiteit onder valt, worden er KRM-punten of Mondzorg-punten toegekend. Activiteiten die onder de competentie ‘Vakinhoudelijk handelen’ vallen, al dan niet verrijkt met ‘Kennis en Wetenschap’ of ‘Communicatie’, worden gewaardeerd met Mondzorg-punten. De overige competenties worden met KRM-punten gewaardeerd. Je kunt hier meer lezen over de verschillende competenties.

Voldoe je aan het einde van jouw registratieperiode aan de huidige norm dan kun je hiermee jouw herregistratie in het Kwaliteitsregister aanvragen.

Voordelen KRM-registratie:

–  Met jouw KRM-registratie ben je vindbaar voor anderen
–  Je bouwt aantoonbaar aan een betrouwbaar dossier
–  Je werkt aan positieve profilering
–  Je laat zien up-to-date te zijn maar nooit uitgeleerd

Inspiratie voor bij- en nascholingsactiviteiten

Mocht je inspiratie op willen doen? Neem een kijkje in de scholingsagenda voor georganiseerde scholingen of onderneem een van de individuele activiteiten uit het activiteitenoverzicht.

Belang registratie in het KRM met betrekking tot wet BIG

Voor het huidige ‘Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd-mondhygiënist’ is nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor de voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. De uitkomst van het experiment lees je hier [1].

Uit de kwalitatieve data van het eindrapport blijkt dat een verplichte registratie van deskundigheidsbevorderende activiteiten en de toetsing van de actualiteit hiervan, van toegevoegde waarde zou zijn. Een aanbeveling is dan ook een blijvend kwaliteitsregister in te richten voor de geregistreerd-mondhygiënisten, waarin scholing verplicht wordt geregistreerd, op basis waarvan op gezette tijden herregistratie in het kwaliteitsregister kan plaatsvinden.

Vanuit de overheid werd al eerder ingestoken op kwaliteitsregisters voor iedere beroepsgroep. Het belang van kwaliteitsregisters is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) groot. “Deze dragen bij aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen. Ook zijn de kwaliteitsregisters een belangrijke bron voor patiënten, werkgevers en anderen om te controleren of zij met een betrouwbare zorgverlener te maken hebben”, aldus Ernst Kuipers in zijn verzamelbrief Wet BIG naar de Tweede Kamer [2]

Het is een verplichting vanuit de wet BIG om aan kwaliteit te werken en aantoonbaar te blijven voldoen aan de professionele standaard. Met een KRM-registratie wordt deze kwaliteit inzichtelijk gemaakt. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf. Dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie.

[1] MEVA-1064193 Eindrapport Evaluatieonderzoek Experiment Geregistreerd mondhygiënist

[2] Verzamelbrief Wet BIG, Kenmerk: 3611501-1049725-MEVA, 26-06-2023.

 

Nieuws