PE-dossier met KRM-registratie

Als KRM-geregistreerd mondhygiënist laat je zien dat je up-to-date bent in jouw vakgebied en streeft naar optimale mondzorg. Een leven lang leren draagt bij aan de kwaliteit van jouw zorgverlening. Daarnaast ben jij met jouw KRM-registratie vindbaar voor anderen.

Lees hieronder waarom een KRM-registratie voor jou interessant is en wat de huidige instapeisen zijn.

Navigeer met onderstaande knoppen gemakkelijk naar meer informatie.

Belang registratie in het KRM met betrekking tot wet BIG

Voor het huidige ‘Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd-mondhygiënist’ is nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor de voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. De uitkomst van het experiment lees je hier [1].

Uit de kwalitatieve data van het eindrapport blijkt dat een verplichte registratie van deskundigheidsbevorderende activiteiten en de toetsing van de actualiteit hiervan, van toegevoegde waarde zou zijn. Een aanbeveling is dan ook een blijvend kwaliteitsregister in te richten voor de geregistreerd-mondhygiënisten, waarin scholing verplicht wordt geregistreerd, op basis waarvan op gezette tijden herregistratie in het kwaliteitsregister kan plaatsvinden.

Vanuit de overheid werd al eerder ingestoken op kwaliteitsregisters voor iedere beroepsgroep. Het belang van kwaliteitsregisters is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) groot. “Deze dragen bij aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen. Ook zijn de kwaliteitsregisters een belangrijke bron voor patiënten, werkgevers en anderen om te controleren of zij met een betrouwbare zorgverlener te maken hebben”, aldus Ernst Kuipers in zijn verzamelbrief Wet BIG naar de Tweede Kamer [2]

Het is een verplichting vanuit de wet BIG om aan kwaliteit te werken en aantoonbaar te blijven voldoen aan de professionele standaard. Met een KRM-registratie wordt deze kwaliteit inzichtelijk gemaakt. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf. Dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie.

[1] MEVA-1064193 Eindrapport Evaluatieonderzoek Experiment Geregistreerd mondhygiënist

[2] Verzamelbrief Wet BIG, Kenmerk: 3611501-1049725-MEVA, 26-06-2023.

Waarom een KRM-registratie?

Als je een KRM-registratie overweegt, wil je natuurlijk weten waar je het voor doet. Om je intrisieke motivatie te stimuleren hebben we de voordelen op een rijtje gezet.

 • Het KRM stimuleert

Als vakbekwame professional sta je na het behalen van je diploma aan het begin van je carrière. Je bent nooit uitgeleerd, je blijft je leven lang leren. Je registratie in het  KRM stimuleert je om altijd up-to-date te zijn in je vakgebied.

 • Je bouwt aan een betrouwbaar dossier

Als KRM-geregistreerde mondhygiënist bouw je een betrouwbaar digitaal overzicht op van erkende bij- en nascholing en deskundigheidsbevorderende activiteiten.

 • Voor een positieve profilering

Met een registratie in het KRM profileer je jezelf op een positieve en professionele manier. Als KRM-geregistreerd mondhygiënist werk je aantoonbaar aan het op peil houden van jouw kennis en deskundigheid en maak je hiermee de mondzorg zichtbaar. Je onderschrijft je aan de eisen die de beroepsgroep stelt aan kwaliteit.

 • Je mag het keurmerk dragen

Het KRM-logo is hét keurmerk voor professionele mondzorg door de mondhygiënist. Als KRM-geregistreerde mondhygiënist laat je aan patiënten en collega’s zien dat je voldoet aan de eisen van de beroepsgroep en dat je je kennis en kunde op peil houdt en vergroot.

  • Je bent vindbaar

  Via “vind een mondhygiënist” op www.kiesKRM.nl zijn alle mondhygiënisten met een kwaliteitsregistratie voor iedereen vindbaar.

    Instapeisen Kwaliteitsregister Mondhygiënisten normen 2020-2025

    Afhankelijk van jouw situatie kun je je aanmelden voor een KRM-registratie. Heb je in de afgelopen 2 jaar je diploma Mondzorgkunde behaald, profiteer ervan dat je als young professional direct kunt aanhaken.

    Mag je jezelf al wat langer mondhygiënist noemen, dan dien je te voldoen aan onderstaande instapeisen.

    Instapeisen register normen 2020-2025

    Aantal maanden  afgestudeerdMin. aantal patiëntgebonden werkuren/weekAantal behaalde KRM-puntenWaarvan aantal Mondzorg-punten
    PE-dossier zonder KRM-registratie---
    0-6---
    6-248--
    24-368308
    36-4886016
    48-6089024
    60-72812032
    >72815040

    Als je nog niet in aanmerking komt voor een KRM-registratie doordat je te weinig punten hebt behaald met kwaliteitsbevorderende activiteiten, dan is het wel mogelijk je voor een PE-dossier bij ons aan te melden. Hiervoor geldt geen instapeis.

    Het PE-dossier is een gemakkelijke manier om aan een betrouwbaar dossier te bouwen. Hierin verzamel je jouw bij- en nascholingsactiviteiten die worden beoordeeld en erkend met punten. Zo verzamel je de punten tot je in aanmerking komt om je dossier in te dienen voor een KRM-registratie.

    Voor aanmelding voor het PE-dossier dien je in het bezit te zijn van een geldig diploma Mondzorgkunde of een studentenkaart als 4e jaars student.

    Instapeisen Kwaliteitsregister Mondhygiënisten norm 2025

    De ingangsdatum van de norm 2025 is 1 januari 2025.

    Afhankelijk van jouw situatie kun je je aanmelden voor een KRM-registratie, of start je eerst met een PE-dossier en werk je toe naar de geldende instapeis.

    • Mondhygiënisten met een diploma jonger dan 6 maanden hebben direct toegang tot het Kwaliteitsregister en kunnen maximaal 10 KRM- en/of Mondzorg-punten meenemen vanuit het in het vierde studiejaar opgebouwde PE-dossier.
    • Mondhygiënisten met een diploma ouder dan 6 maanden maar jonger dan 24 maanden hebben toegang tot het Kwaliteitsregister indien zij sinds het moment van afstuderen minimaal gemiddeld 8 uur per week aantoonbaar patiëntgebonden werkzaamheden hebben verricht op het gebied van mondzorg.
    • Mondhygiënisten met een diploma ouder dan 24 maanden en die niet eerder in het KRM geregistreerd zijn geweest, hebben toegang tot het Kwaliteitsregister indien zij:
     • Sinds het moment van afstuderen minimaal gemiddeld 8 uur per week aantoonbaar patiëntgebonden werkzaamheden hebben verricht op het gebied van mondzorg;
     • Minimaal 30 KRM-punten hebben behaald, waarvan minstens 10 Mondzorg-punten, binnen 12 maanden voorafgaand aan registratie (excl. Vrije ruimte).
    • Een mondhygiënist wiens registratie in het Kwaliteitsregister is beëindigd en opnieuw voor registratie in aanmerking wil komen (herintreder), heeft toegang tot het Kwaliteitsregister indien hij/zij in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1600 uur aantoonbaar patiëntgebonden werkzaamheden heeft verricht op het gebied van mondzorg en minimaal 150 KRM-punten heeft behaald, waarvan minstens 40 Mondzorg-punten.