KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Vind een KRM-geregistreerde mondhygiënist

Consument

Iedereen wil “een leven lang een gezonde mond!” Daarvoor bent u bij de mondhygiënist aan het juiste adres. Want de mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventieve mondzorg. Wist u dat u rechtstreeks, zonder verwijzing, bij de mondhygiënist terecht kan?

Als u naar een mondhygiënist gaat die ingeschreven is in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten weet u zeker dat deze mondhygiënist voldoet aan de strenge eisen van de beroepsgroep én zijn of haar vak bijhoudt.

Wanneer u op zoek gaat naar een kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënist, let dan op het KRM keurmerk in de praktijk, dat staat voor KwaliteitsRegister Mondhygiënisten!

Of maak gebruik van de KRM zoekmachine: vind een KRM mondhygiënist.
Want uw mond verdient beslist een kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënist!

Bij een KRM-geregistreerde mondhygiënist
kun je met een gerust hart je mond open doen.

Ik ben ontevreden over mijn mondhygiënist. Wat nu?

Mondhygiënisten met een kwaliteitsregistratie werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. De KRM-geregistreerde mondhygiënist werkt samen met jou aan optimale mondgezondheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, en een klacht wilt indienen. Hoe doe je dat?

Het is natuurlijk het prettigste als je je klacht met je mondhygiënist bespreekt en als jullie samen tot een oplossing komen.

Patiënten hebben recht op extra informatie in geval van een incident of calamiteit.
Patiënten hebben recht op informatie over de kwaliteit van zorg indien ze hier om vragen.

Als jullie er samen niet uitkomen, dan kun je verdere stappen ondernemen.

Wil je een gesprek of genoegdoening?
Wil je een oordeel over de gegrondheid?
Wil je een schadevergoeding?

De patientenfederatie Nederland geeft tips over wat je kunt doen bij klachten over je behandeling en de verschillende klachtwegen die je dan kunt inslaan.

Ook op mondhygienisten.nl kun je je laten informeren over de mogelijkheden.

Het is een vereiste dat een KRM-geregistreerde mondhygiënist deelneemt aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel).

Mondhygiënisten kunnen leren van de incidenten en calamiteiten, om zo de zorg te verbeteren. Daarom herhalen we de eerste stap nog eens: Het is natuurlijk het prettigste als je je klacht met je mondhygiënist bespreekt om samen tot een oplossing komen.