Werken aan kwaliteit

 

Werken aan kwaliteit bestaat onder meer uit het volgen van bij- en nascholing. Alle deskundigheidsbevorderende activiteiten worden omgezet naar punten, om zo het systeem van permanente educatie vorm te geven. De registratie ervan doen we in PE-online.

Er zijn verschillende activiteiten die je kunt ondernemen die meetellen voor je herregistratie in het KRM.

Navigeer met onderstaande knoppen om je verder te informeren.