Activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten die je kunt ondernemen voor jouw (her)registratie in het KRM.
Hieronder kun je per activiteit meer informatie vinden. Zo vind je aan welke competentie je werkt, wat de benodigde bewijslast is per activiteit en hoeveel punten je hiervoor kunt ontvangen.

Heb je een individuele activiteit voltooid? Dan dien je deze zelf aan jouw PE-dossier toe te voegen. Lees via onderstaande knop hoe dit werkt.

Georganiseerde scholingen en congressen die door het KRM worden erkend, kun je vinden in de scholingsagenda. Deze scholingen worden automatisch aan jouw dossier toegevoegd.

Criteria deskundigheidsbevorderende activiteiten

Door het toekennen van waarde aan activiteiten die mondhygiënisten individueel ondernemen, stimuleert het KRM een bredere oriëntatie op de beroepsuitoefening. Alle activiteiten met een deskundigheidsbevorderend karakter, die niet door een scholingsaanbieder bij het KRM worden aangemeld, noemen we individuele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld congressen die je in het buitenland volgt, het begeleiden van een stagiair of het geven van een voordracht. 

Het KRM beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan de kennis en vaardigheden van de mondhygiënist in alle deskundigheidsgebieden binnen de Canmeds zoals beschreven in het Beroepsprofiel mondhygiënist. Afhankelijk van de competentie waar de activiteit onder valt, worden er Mondzorg-punten of KRM-punten aan toegekend. Daarnaast dient de scholing of activiteit op minimaal HBO-niveau te zijn.

Het aantal punten dat wordt toegekend aan een activiteit is gebaseerd op de netto tijdsduur van de de scholing, dus exclusief inlooptijd en pauzes. Voor veel activiteiten is een forfaitair honorering vastgesteld.

Bekijk de Beoordelingsregeling voor uitgebreidere informatie over de wijze van beoordelen.

Bekijk hieronder welke activiteiten je als mondhygiënist kunt ondernemen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Begeleiden van een Intercollegiaal overleg (ICO)

Bestuurlijk werk

BHV/AED/BLS

Boek schrijven

Collegiale consultatie in een andere vorm

Digitale kennistoetsen

E-learning

Houd je mond gezond

Intercollegiale overleg (ICO)

Kwaliteits-managementsysteem implementeren

Kwaliteitsjaarverslag opstellen

Moderatorschap

Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek

Passieprijs en overige maatschappelijke mondzorg projecten

Patiëntenenquête d.m.v. KRM-erkende methode

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Posterpresentatie

Professioneel Ontwikkel Plan

Promoveren

Publieksartikelen ontwikkelen

Regiobijeenkomst

Review

Richtlijnontwikkeling

Röntgen

Scholing geven of voordracht houden op HBO-niveau

Scholing ontwikkelen

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding aan buitenlands gediplomeerde mondhygiënisten

Stagebegeleiding reflectieverslag

Stagelopen op minimaal HBO-niveau

Vakinhoudelijk overleg mondhygiënisten

Vakpublicatie

Visitatie en audits

Volgen van scholing

Volgen van scholing in het buitenland

Vrije ruimte

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Wetenschappelijke publicatie