Alle activiteiten op een rij.
Zit er iets voor jou bij?

Activiteiten

 

Bekijk hieronder welke activiteiten je als mondhygiënist kunt ondernemen. Het verschilt per activiteit of er KRM-punten of Mondzorgpunten aan worden toegekend, dit is afhankelijk van de competentie waar de activiteit onder valt. Ook verschilt het per activiteit of je deze zelf dient toe te voegen aan jouw PE-dossier of dat dit voor jou wordt gedaan door de eventuele aanbieder.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Begeleiden van een Intercollegiaal overleg (ICO)

Bestuurlijk werk

BHV/AED/BLS

Boek schrijven

Collegiale consultatie in een andere vorm

Digitale kennistoetsen

E-learning

Het ontwikkelen van scholing op minimaal HBO-niveau.

Houd je mond gezond

Intercollegiale overleg (ICO)

Kwaliteits-managementsysteem implementeren

Kwaliteitsjaarverslag opstellen

Moderatorschap

Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek

Passieprijs en overige maatschappelijke mondzorg projecten

Patiëntenenquête d.m.v. KRM-erkende methode

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Posterpresentatie

Professioneel Ontwikkel Plan

Promotieonderzoek

Promoveren

Publieksartikelen ontwikkelen

Regiobijeenkomst

Review

Richtlijnontwikkeling

Röntgen

Scholing geven of voordracht houden op HBO-niveau

Scholing ontwikkelen

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding aan buitenlands gediplomeerde mondhygiënisten

Stagebegeleiding reflectieverslag

Stagelopen op minimaal HBO-niveau

Vakinhoudelijk overleg mondhygiënisten

Vakpublicatie

Visitatie en audits

Volgen van scholing

Volgen van scholing in het buitenland

Vrije ruimte

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Wetenschappelijke publicatie