KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Activiteiten

Activiteiten per CanMed waaraan KRM-punten worden toegekend m.i.v. 1 januari 2020

Mondzorg-punten

Definitie

Het voltooien van deskundigheidsbevorderende activiteiten waaraan Mondzorg-punten zijn toegekend, dit zijn activiteiten op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Kennis & Wetenschap

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

Minimaal 40 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2020

Minimaal 50 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2015 (voorheen KRM-erkende scholingspunten)

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Mondzorg-punten vallen binnen de volgende CanMeds:Mondzorg-punten zijn herkenbaar aan het logo:

KRM-punten

Definitie

Activiteiten op het gebied van alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

-

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

Promotieonderzoek

Het schrijven van een vakinhoudelijk boek of hoofdstuk met een relatie tot het Beroepsprofiel Mondhygiënisten

Auteur van een wetenschappelijke publicatie op het gebied van de mondzorg

Het publiceren van een louter beschouwend artikel van minimaal 400 woorden, waaraan literatuuronderzoek vooraf is gegaan

Als reviewer optreden voor een wetenschappelijk tijdschrift

Het vervaardigen van een posterpresentatie en deze op een wetenschappelijk congres presenteren

Richtlijnontwikkeling op landelijk niveau;

Het uitvoeren of begeleiden van wetenschappelijk of toegepast onderzoek

Participatie binnen wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek

Het geven van scholing op minimaal HBO-niveau of het houden van een voordracht op een congres of symposium;

Het ontwikkelen van scholing op minimaal HBO-niveau.

Intercollegiale overleg (ICO)

Boek schrijven

Scholing geven of voordracht houden op HBO-niveau

Scholing ontwikkelen

Digitale kennistoetsen

Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek

Posterpresentatie

Promoveren

Review

Richtlijnontwikkeling

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding reflectieverslag

Stagelopen op minimaal HBO-niveau

Vakpublicatie

Wetenschappelijke publicatie

Houd je mond gezond

Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Passieprijs en overige maatschappelijke mondzorg projecten

BHV

Publieksartikelen ontwikkelen

Röntgen

Vrijwilligerswerk in het buitenland

ALV

Bestuurlijk werk

Gespreksleider bij Intercollegiaal overleg (ICO)

Moderatorschap

Regiobijeenkomst

Volgen van scholing

Volgen van scholing in het buitenland

E-learning

Kwaliteits-managementsysteem implementeren

Kwaliteitsjaarverslag opstellen

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Visitatie en audits

Professioneel Ontwikkel Plan

Vrije ruimte