KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Activiteiten

Activiteiten per CanMed
waaraan punten worden toegekend

Mondzorg-punten

Definitie

Het voltooien van deskundigheidsbevorderende activiteiten waaraan Mondzorg-punten zijn toegekend, dit zijn activiteiten op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Kennis & Wetenschap

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

Minimaal 40 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2020

Minimaal 50 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2015 (voorheen KRM-erkende scholingspunten)

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Mondzorg-punten vallen binnen de volgende CanMeds:Mondzorg-punten zijn herkenbaar aan het logo:

KRM-punten

Definitie

Activiteiten op het gebied van alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

-

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

Mondzorg-punten

Definitie

Het voltooien van deskundigheidsbevorderende activiteiten waaraan Mondzorg-punten zijn toegekend, dit zijn activiteiten op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Kennis & Wetenschap

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

Minimaal 40 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2020

Minimaal 50 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2015 (voorheen KRM-erkende scholingspunten)

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Mondzorg-punten vallen binnen de volgende CanMeds:Mondzorg-punten zijn herkenbaar aan het logo:

KRM-punten

Definitie

Activiteiten op het gebied van alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

-

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

ALV

Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Bestuurlijk werk

BHV

Boek schrijven

Collegiale consultatie in een andere vorm

Digitale kennistoetsen

E-learning

Gespreksleider bij Intercollegiaal overleg (ICO)

Het ontwikkelen van scholing op minimaal HBO-niveau.

Houd je mond gezond

Intercollegiale overleg (ICO)

Kwaliteits-managementsysteem implementeren

Kwaliteitsjaarverslag opstellen

Moderatorschap

Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek

Passieprijs en overige maatschappelijke mondzorg projecten

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Posterpresentatie

Professioneel Ontwikkel Plan

Promotieonderzoek

Promoveren

Publieksartikelen ontwikkelen

Regiobijeenkomst

Review

Richtlijnontwikkeling

Röntgen

Scholing geven of voordracht houden op HBO-niveau

Scholing ontwikkelen

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding reflectieverslag

Stagelopen op minimaal HBO-niveau

Vakinhoudelijk overleg mondhygiënisten

Vakpublicatie

Visitatie en audits

Volgen van scholing

Volgen van scholing in het buitenland

Vrije ruimte

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Wetenschappelijke publicatie