KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Activiteiten

Activiteiten per CanMed
waaraan punten worden toegekend

Activiteit toevoegen

Je kunt zelf ook een activiteit toevoegen aan je online dossier in PE-online, doorloop hiervoor de volgende stappen:

Klik op de knop “activiteit toevoegen”

Geef de datum in waarop de activiteit is voltooid, klik bovenin op “volgende”.

Laat weten in welke categorie de punten moeten worden toegekend en de daarbij behorende gegevens in.

In de meeste gevallen wordt om bewijslast gevraagd die Je kunt uploaden.

In sommige gevallen kunt Je laten weten in welke canmeds competentiegebieden de activiteit geschaard kan worden, hier kunt Je maximaal 2 verschillende canmeds  aankruisen.

Het KRM vraagt altijd naar een bewijs van jouw deelname aan de activiteit en een volledig dagprogramma van de activiteit.
Het dagprogramma wordt gebruikt om de netto scholingsduur te bepalen.
Een bewijs van deelname kan een certificaat zijn of een e-mail van de organisatie waarin jouw deelname is bevestigd.

Als Je alles heeft ingevuld en de opgevraagde bewijslast is toegevoegd kunt Je de individuele activiteit versturen naar het KRM met de knop “versturen”.

De activiteit wordt beoordeeld door de Beoordelingscommissie KRM, er kunnen enkele dagen tot maximaal 6 weken overheen voor jouw activiteit beoordeeld is. Bij een positieve beoordeling vindt Je de toegekende punten terug in jouw dossier.

Het kan gebeuren dat er vragen zijn over jouw activiteit, deze worden door de medewerkers van het KRM of de beoordelaars gesteld in “vraag en antwoord”, hier ontvangt Je een melding van. JE kunt deze vragen beantwoorden en eventueel bijlagen meesturen.

Wanneer een activiteit wordt afgekeurd kunt Je altijd in de toelichting teruglezen wat daar de reden van was.

Je kunt zelf ook een activiteit toevoegen aan je online dossier in PE-online, doorloop hiervoor de volgende stappen:

Klik op de knop “activiteit toevoegen”

Geef de datum in waarop de activiteit is voltooid, klik bovenin op “volgende”.

Laat weten in welke categorie de punten moeten worden toegekend en de daarbij behorende gegevens in.

In de meeste gevallen wordt om bewijslast gevraagd die je kunt uploaden.

In sommige gevallen kun je laten weten in welke canmeds competentiegebieden de activiteit geschaard kan worden, hier kun je maximaal 2 verschillende canmeds  aankruisen.

Het KRM vraagt altijd naar een bewijs van jouw deelname aan de activiteit en een volledig dagprogramma van de activiteit.
Het dagprogramma wordt gebruikt om de netto scholingsduur te bepalen.
Een bewijs van deelname kan een certificaat zijn of een ondertekend formulier

Als je alles hebt ingevuld en de opgevraagde bewijslast is toegevoegd kun je de individuele activiteit indienen met de knop “versturen”.

De activiteit wordt beoordeeld door de Beoordelingscommissie KRM, er kunnen enkele dagen tot maximaal 6 weken overheen gaan voor jouw activiteit beoordeeld is. Bij een positieve beoordeling vind je de toegekende punten terug in jouw dossier.

Het kan gebeuren dat er vragen zijn over jouw activiteit, deze worden door de medewerkers van het KRM of de beoordelaars gesteld in “vraag en antwoord”, hier ontvang je een melding van. Je kunt deze vragen beantwoorden en eventueel bijlagen meesturen.

Wanneer een activiteit wordt afgekeurd kun je altijd in de toelichting teruglezen wat daar de reden van was.

Mondzorg-punten

Definitie

Het voltooien van deskundigheidsbevorderende activiteiten waaraan Mondzorg-punten zijn toegekend, dit zijn activiteiten op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Kennis & Wetenschap

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

Minimaal 40 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2020

Minimaal 50 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2015 (voorheen KRM-erkende scholingspunten)

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Mondzorg-punten vallen binnen de volgende CanMeds:Mondzorg-punten zijn herkenbaar aan het logo:

KRM-punten

Definitie

Activiteiten op het gebied van alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

-

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

ALV

Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Bestuurlijk werk

BHV

Boek schrijven

Collegiale consultatie in een andere vorm

Digitale kennistoetsen

E-learning

Gespreksleider bij Intercollegiaal overleg (ICO)

Het ontwikkelen van scholing op minimaal HBO-niveau.

Houd je mond gezond

Intercollegiale overleg (ICO)

Kwaliteits-managementsysteem implementeren

Kwaliteitsjaarverslag opstellen

Moderatorschap

Participatie binnen wetenschappelijk onderzoek

Passieprijs en overige maatschappelijke mondzorg projecten

Patiëntenenquête d.m.v. KRM-erkende methode

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Posterpresentatie

Professioneel Ontwikkel Plan

Promotieonderzoek

Promoveren

Publieksartikelen ontwikkelen

Regiobijeenkomst

Review

Richtlijnontwikkeling

Röntgen

Scholing geven of voordracht houden op HBO-niveau

Scholing ontwikkelen

Stagebegeleiding

Stagebegeleiding aan buitenslands gediplomeerde mondhygiënisten

Stagebegeleiding reflectieverslag

Stagelopen op minimaal HBO-niveau

Vakinhoudelijk overleg mondhygiënisten

Vakpublicatie

Visitatie en audits

Volgen van scholing

Volgen van scholing in het buitenland

Vrije ruimte

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Wetenschappelijke publicatie