Herregistreren

Per periode van vijf jaar werk je toe naar jouw herregistratie, zodat je kunt blijven profiteren van een kwaliteitsregistratie. Indien je aantoonbaar aan de norm voldoet, kun je je herregistreren.

Norm 2015-2020

Je werkt aan de norm 2015-2020 indien je je huidige registratieperiode bent gestart in of na 2015, maar voor 2020.

Gedurende jouw registratieperiode van vijf jaar werk je aan de volgende kwaliteitseisen:

  • Je hebt minimaal 8 uur per week patiëntgebonden handelingen verricht.
  • Je hebt minimaal 160 punten behaald, warvan minstens 50 Mondzorg-punten.
  • Behaalde punten komen uit minimaal 4 van de 7 Canmedsrollen.

Norm 2020-2025

Je werkt aan de norm 2020-2025 indien je je huidige registratieperiode bent gestart in of na 2020.

Gedurende jouw registratieperiode van vijf jaar tijd werk je aan de volgende kwaliteitseisen:

  • Je hebt minimaal 8 uur per week patiëntgebonden handelingen verricht.
  • Je hebt minimaal 150 punten behaald, waarvan ten minste 40 Mondzorg-punten.

Mondzorg-punten

Definitie

Het voltooien van deskundigheidsbevorderende activiteiten waaraan Mondzorg-punten zijn toegekend, dit zijn activiteiten op het gebied van CanMeds
- Vakinhoudelijk handelen of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Communicatie of
- Vakinhoudelijk handelen i.c.m. Kennis & Wetenschap

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

Minimaal 40 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2020

Minimaal 50 Mondzorg-punten per registratieperiode voor mondhygiënisten geregistreerd in de norm 2015 (voorheen KRM-erkende scholingspunten)

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Mondzorg-punten vallen binnen de volgende CanMeds:Mondzorg-punten zijn herkenbaar aan het logo:

KRM-punten

Definitie

Activiteiten op het gebied van alle overige CanMeds

Registratiepunten

1 studiecontactuur = 1 Mondzorg-punt

Minimum-maximum

-

Bewijslast - Upload PE Online

Per activiteit staat in dit document beschreven wat de bewijslast is.

Het CanMeds Model

Het CanMeds Model staat voor de Canadese methodiek van bij -en nascholing van de zorgprofessional. Het model ziet toe op verdieping en verbreding van de hedendaagse zorgprofessional, waarbij meerdere competenties aan de orde komen. Het model kent zeven competentiegebieden, ook wel rollen genoemd. Dit zijn:

1.  Vakinhoudelijk handelen
2.  Communicatie
3.  Samenwerking
4.  Kennis en wetenschap
5.  Maatschappelijk handelen
6.  Organisatie
7.  Professionaliteit

Toekenning van punten gebeurt volgens de huidige Beoordelingsregeling, hierin kun je ook de maximeringen voor bepaalde activiteiten terugvinden.

Inspiratie nodig voor activiteiten om te ondernemen? Neem dan een kijkje in de scholingsagenda en het activiteitenoverzicht.

Herregistreren via PE-online

Jouw verzoek voor herregistratie dien je via PE-online in.
Zodra je voldoet aan de herregistratienormen verschijnt de knop “dossier aanmelden” in het overzicht van jouw huidige registratieperiode.
Door op de knop te klikken, kun je de aanvraag tot herregistratie indienen.

Vervroegd herregistreren

Een registratieperiode mag ook korter duren dan vijf jaar. Zodra je voldoet aan de norm voor herregistratie kun je jouw dossier aanmelden. Je kunt dan zelf kiezen wanneer je nieuwe registratieperiode start.

Uitstel van herregistratie

Wanneer het niet lukt om je na vijf jaar te herregistreren, bestaat er de mogelijkheid om uitstel van herregistratie aan te vragen. Je dient dit schriftelijk te doen door het formulier in te vullen. Hierin word o.a. de reden van jouw uitstelverzoek gevraagd en een plan van aanpak hoe de benodigde punten alsnog kunnen worden behaald. Afhankelijk per situatie zal jouw verzoek worden toegewezen of afgewezen met een toelichting.