Scholingsaanbieder

Door de toegekende waarde aan kwaliteitsregistratie volgen steeds meer mondhygiënisten bij- en nascholing. Vanuit dit gedeelde belang werken we graag met je samen als partner bij deskundigheidsbevordering. Wij werken met het kwaliteitsregistratiesysteem PE-online. Samen kunnen we permanente educatie tot een succes maken.
Met behulp van PE-online kun je, als aanbieder van bij- en nascholing voor mondhygiënisten, jouw aanbod digitaal indienen bij het KRM voor de erkenning van de scholing en de toekenning van punten in de juiste competentiegebieden. Hierbij dient de activiteit ten minste op HBO-niveau te zijn en vakgerelateerd.
Jouw aanbod komt, desgewenst, in de KRM-scholingsagenda. Op deze manier hebben mondhygiënisten een actueel overzicht en kunnen zij zich direct voor jouw bij- en nascholing aanmelden.

Navigeer hiervandaan om je verder te informeren:

Belang registratie in het KRM met betrekking tot wet BIG

Vanuit de overheid zal worden ingestoken op kwaliteitsregisters voor iedere beroepsgroep. Het belang van kwaliteitsregisters is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) groot. “Deze dragen bij aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen. Ook zijn de kwaliteitsregisters een belangrijke bron voor patiënten, werkgevers en anderen om te controleren of zij met een betrouwbare zorgverlener te maken hebben”, aldus Ernst Kuipers in zijn verzamelbrief Wet BIG naar de Tweede Kamer [1].

Het is een verplichting vanuit de wet BIG om aan kwaliteit te werken en aantoonbaar te blijven voldoen aan de professionele standaard. Met een KRM-registratie wordt deze kwaliteit inzichtelijk gemaakt. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf. Dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie.

Voor het huidige ‘Experiment Art. 36a Wet BIG – geregistreerd mondhygiënist’ zal in 2024 een evaluatie volgen waarin wordt nagegaan in hoeverre het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid voor de voorbehouden handelingen toe te kennen aan mondhygiënisten, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. De uitkomst van het experiment volgt in 2025.

 

[1] Verzamelbrief Wet BIG, Kenmerk: 3611501-1049725-MEVA, 26-06-2023.