De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Alle KRM-geregistreerde mondhygiënisten nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (als de mondhygiënist in loondienst werkt nemen hun werkgevers daaraan deel).

Wat de Wkkgz nu precies is, hoe het werkt en waarom het is ingesteld kun je hier verder lezen: rijksoverheid.nl