Vakpublicatie

Definitie

Het publiceren van een louter beschouwend artikel van minimaal 400 woorden waaraan literatuuronderzoek vooraf is gegaan. Ingezonden brieven en advertorials vallen niet onder vakpublicatie.

Registratiepunten

Forfaitair 2 KRM-punten éénmalig per artikel.

Minimum-maximum

Bewijslast – Upload PE Online

Het gepubliceerde artikel, inclusief titel auteur, publicatiedatum en literatuurlijst.

CanMedsrol

Kennis en Wetenschap