Vakinhoudelijk overleg mondhygiënisten

Definitie

Het vakinhoudelijk overleg heeft als doel het vergroten van mondzorgkundige en methodische vaardigheden van de deelnemer door middel van collegiale uitwisseling van kennis aan de hand van documentatiebespreking, signalering van knelpunten in de uitvoeringspraktijk, thema's en casusbespreking. Van de deelnemer wordt een actieve en constructieve houding verwacht. Een overleg wordt bijgewoond door tenminste 5 mondhygiënisten en/of minimaal HBO-opgeleide professionals in de mondzorg. Uitgesloten zijn team- en werkoverleg.

Registratiepunten

2 KRM-punten per bijeenkomst van minimaal 2 uur.

Minimum-maximum

Maximaal 20 punten per registratieperiode.

Bewijslast – Upload PE Online

Upload als individuele activiteit: Een vooraf vastgestelde agenda, een presentielijst en notulen. Indien de presentie op de notulen is aangegeven, hoeft geen aparte presentielijst te worden aangeleverd.

CanMedsrol

Samenwerking