Röntgen

Definitie

Deelname aan een conform de KNMT Richtlijn Tandheelkundige Radiologie verplichte, röntgencursus in het algemeen gegeven op MBO-niveau. (HBO-scholing op het gebied van radiologie valt onder vakinhoudelijk handelen)

Registratiepunten

Per röntgenscholing wordt forfaitair 1 KRM-punt toegekend.

Minimum-maximum

Eenmalig op te voeren per registratieperiode.

Bewijslast – Upload PE Online

Certificaat of deelnamebewijs afgegeven door docent/ organisator voorzien van titel van de scholingsactiviteit, naam organisator, naam deelnemer, datum en handtekening organisator.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen