Professioneel Ontwikkel Plan

Definitie

Het opstellen van een Professioneel OntwikkelPlan (POP) met verbeterplan conform format op de KRM-website.

Registratiepunten

Een volledig ingevulde POP levert je 2 KRM-punten op.

Minimum-maximum

Per registratieperiode kun je in je online dossier in PE-online een Professioneel OntwikkelPlan indienen waarin alle evaluaties zijn opgenomen.

Bewijslast – Upload PE Online

Gebruik dit document voor het opstellen van jouw persoonlijke plan en om de uitkomsten van zelfreflectie bij te houden.

CanMedsrol

Professionaliteit