Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête.

Definitie

Het raadplegen van patiënten en/of cliënten over meerdere aspecten van de zorg,- en dienstverlening.

Registratiepunten

Mondhygiënisten die volgens de richtlijnen een patiënttevredenheidsonderzoek laten uitzetten en dit compleet aanleveren met een plan van aanpak en verbeterpunten ontvangen hiervoor forfaitair 5 KRM-punten.

Minimum-maximum

Maximaal 2 patiënttevredenheids-onderzoeken (mits afgenomen met een tussenperiode van minimaal 2 jaar) per registratieperiode.

Bewijslast – Upload PE Online

Het onderzoeksverslag, plan van aanpak en verbeterplan. Professionaliteit

CanMedsrol

Professionaliteit