Ambassadeur van de mondzorg bij openbare events

Definitie

Het leveren van een onbezoldigde bijdrage aan kwalitatief goede mondzorg door mondhygiënisten aan de behandelstoel tijdens voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten en vakgerelateerde congressen. Bijvoorbeeld deelname aan de week van de mondhygienist, of tandvleeschecks op een beurs.

Registratiepunten

1 KRM-punt per dagdeel.

Minimum-maximum

Maximaal 20 KRM-punten per registratieperiode

Bewijslast – Upload PE Online

Bewijs van deelname waaruit blijkt voor welke organisatie u zich heeft ingezet, voorzien van naam, datum en tijd.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen