KRM-punten voor aanpassingsstage

4 jun '21

Een mondhygiënist die in het buitenland een diploma heeft behaald en in Nederland aan de slag wil, zal eerst het behaalde diploma moeten laten erkennen. Hoe deze procedure verloopt is hier te lezen: https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma

Buitenlandse diploma’s worden getoetst aan de huidige opleidingseisen. Dat houdt voor het merendeel van de buitenlandse diplomahouders in dat er een aanvullende opleiding/stage gelopen moet worden voordat de bevoegdheid tot het voeren van de titel mondhygiënist in Nederland afgegeven wordt door het ministerie.

Dit geldt ook voor de mensen die in België de opleiding mondzorgkunde hebben afgerond en in Nederland als mondhygiënist aan de slag willen. Zij moeten een aanpassingsstage doen bij een mondhygiënist in Nederland.

Stagebegeleiding aan buitenslands gediplomeerde mondhygiënisten wordt erkend door het KRM, als begeleidend mondhygiënist kun je hier punten voor aanvragen. Per werkdag stagebegeleiding ontvang je 1 KRM-punt, met een maximum van 80 KRM-punten per registratieperiode.

De bewijslast die je moet uploaden kun je hier vinden.