Het experiment en juist titelgebruik

7 okt '20

Door het experiment is er iets veranderd met titels en hoe dit duidelijk kunnen maken voor de patiënt lees je hier.

In het kader van artikel 36a van de Wet BIG moeten mondhygiënisten die zich inschrijven in het tijdelijk BIG-register en daarmee deelnemen aan het experiment, de titel geregistreerd-mondhygiënist voeren. 

Vanaf 1 juli 2020 zijn er dus twee officiële beschermde titels

mondhygiënist en geregistreerd-mondhygiënist 

Tegelijkertijd noemen mondhygiënisten die in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten zijn ingeschreven zich vaak kwaliteitsgeregistreerd mondhygiënist of geregistreerd mondhygiënist.  

Best verwarrend voor de patiënt! Voor patiënten moet duidelijk zijn of een mondhygiënist wel of niet aan het experiment deelneemt en wel of niet de aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig mag uitvoeren. Daarnaast is het prettig voor de patiënt om te weten dat zijn of haar mondhygiënist continu aan zijn of haar deskundigheid werkt en dit laat zien door registratie in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op het correct gebruik van beschermde titels in de gezondheidszorg. IGJ kan waarschuwingen en boetes (tot 6000 euro!) opleggen bij titelmisbruik.  

Daarom willen we je vragen om als volgt met de titels en aanduidingen om te gaan: 

Neem je deel aan het experiment, dan ben je verplicht de titel geregistreerd-mondhygiënist te voeren. Voor de patiënt is het inzichtelijker dat jij een mondhygiënist bent die aan het experiment deelneemt als je hieraan je BIG-registratie nummer toevoegt, dus 

‘Josefien Pietersen, geregistreerd-mondhygiënist, BIG-registratie 123456 

Neem je niet deel aan het experiment, maar ben je geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Noem je dan bij voorkeur: 

Josefien Pietersen, mondhygiënist, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’. 

Neem je deel aan het experiment, én ben je geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Noem je dan bij voorkeur: 

Josefien Pietersen, geregistreerd-mondhygiënist, BIG-registratie 123456, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’. 

Neem je niet deel aan het experiment, en ben je ook niet geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Dan gebruik je zoals je altijd al deed: 

Josefien Pietersen, mondhygiënist’ 

Een BIG-registratie nummer hoeft niet vermeld te worden op je naambord, maar zal je wel op je correspondentie en je website moeten vermelden. 

Wij adviseren alle mondhygiënisten goed na te gaan of je op correcte wijze benoemd bent op websites, praktijkinformatie en social media. Extra punt van aandacht is je LinkedIn profiel. Bij LinkedIn is het mogelijk een vinkje ‘registered’ aan te klikken. Veel mondhygiënisten hebben dit van oudsher aangevinkt staan omdat ze geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Dit doet te veel denken aan de titel geregistreerd-mondhygiënist. Zet deze dus alleen aan als je geregistreerd-mondhygiënist bent. 

In het BIG-register zijn geregistreerd-mondhygiënisten straks op naam en/of BIG-nummer vindbaar via de zoekmachine van www.bigregister.nl 

Heb je vragen of opmerkingen over het experiment, ongeacht of je wel of niet lid bent van NVM-mondhygiënisten, mail dan naar bureau@mondhygienisten.nl of bekijk de toolkit.