BHV/AED/BLS

Definitie

Deelname aan een BHV of AED en/of BLS (herhalings-)cursus.

Registratiepunten

Deelname aan een initiële BHV-cursus: 5 KRM-punten.

Deelname aan een herhaling BHV of AED en/of BLS (herhalings-)cursus: 2 KRM-punten.

Minimum-maximum

Maximaal 15 KRM-punten per registratieperiode tellen mee.

Herhaling van deze activiteiten binnen één jaar telt niet mee.

Bewijslast – Upload PE Online

Een certificaat of deelnamebewijs afgegeven door de docent/ organisator voorzien van titel, naam organisator, naam deelnemer, datum, vermelding aantal studiebelastinguren en handtekening organisator.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen