BHV

Definitie

Deelname aan een initiële BHV-cursus, Herhaling BHV of AED en/of BLS (herhalings-)cursus

Registratiepunten

Forfaitair 5 KRM-punten per activiteit. Herhaling: forfaitair 2 KRM-punten per activiteit.

Minimum-maximum

Maximaal 15 KRM-punten per registratieperiode tellen mee.

Bewijslast – Upload PE Online

Een certificaat of deelnamebewijs afgegeven door de docent/ organisator voorzien van titel, naam organisator, naam deelnemer, datum, vermelding aantal studiebelastinguren en handtekening organisator.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen