Veelgestelde vragen over het KRM

25 aug '20

De meest voorkomende vragen over het KRM hebben wij gebundeld in een lijst. Vragen over (her)registratie, KRM-punten, PE-online, cursussen. Check hier jouw vraag, staat deze er niet tussen? Bel of mail ons, we helpen je graag!

 

Alles wat je wilt weten over KRM-punten

Aan welke activiteiten worden punten toegekend?

Iedere activiteit die bijdraagt aan jouw deskundigheid wordt vertaald naar KRM- of Mondzorg-punten.

In de beoordelingsregeling < https://www.kieskrm.nl/regelingen> staat beschreven aan welke activiteiten KRM-punten of Mondzorg-punten worden toegekend, het aantal en de bewijslast.

Dit is ook schematisch weergegeven in dit overzicht. < https://www.kieskrm.nl/bij-en-nascholing/individuele-activiteiten>

Aan welke activiteiten worden Mondzorg-punten toegekend?

Mondzorg-punten worden toegekend aan deskundigheidsbevorderende activiteiten die 100% vallen onder CanMed Vakinhoudelijk handelen, dan wel een combinatie van CanMed Vakinhoudelijk handelen en Kennis & Wetenschap of een combinatie van CanMed Vakinhoudelijk Handelen en Communicatie.

 

Krijg je punten als je meeloopt met andere paramedici, zoals bv met een orofaciaal fysiotherapeut?

Aan het stage lopen bij een (para-)medicus kunnen punten toegekend worden.  Bewijslast is het stageverslag met leerdoelen en leermomenten.

 

Als het KRT punten toekent aan een scholing, kent het KRM dan hetzelfde aantal punten toe?

Het KRT hanteert andere normen & criteria dan het KRM. Beoordelingen van activiteiten door het KRT worden daarom niet overgenomen door het KRM.

 

Worden er ook punten toegekend aan andere medische bijscholing, waarbij deze scholing relevant is voor de beroepsuitoefening?

Indien er sprake is van relevantie voor de beroepsuitoefening van de mondhygiënist kan dat zeker het geval zijn. Aanvragen kunt u altijd indienen bij de beoordelingscommissie KRM, dit kunt u doen via uw dossier in PE-online. Geeft u daarbij ook aan waarom de betreffende opleiding voor u vak relevant is.

 

Worden aan röngtencursussen ook KRM-punten toegekend?

Punten voor röngtencursussen worden als volgt toegekend:

 1. Algemene radiologie/röntgen cursus, waarbij ook preventie assistenten aanwezig kunnen zijn, krijgen geen punten vanwege het feit dat deze cursus niet op HBO niveau wordt gegeven.
 2. Radiologie diagnostiek cursus, zoals ook door NVM-educatie gegeven, waarbij alleen mondhygiënisten aanwezig kunnen zijn: Mondzorg-punten volgens principe 1 uur = 1 punt.
 3. Team cursus nascholing in het kader van de richtlijn radiologie, 1 KRM-punt CanMed maatschappelijk handelen indien er ook assistenten kunnen deelnemen.
 4. Nascholing in het kader van de richtlijn radiologie waarbij alleen tandartsen en mondhygiënisten kunnen deelnemen vanwege HBO niveau, Mondzorg-punten volgens principe 1 uur = 1 punt.
 5. Opleiding TMS basis (voorheen 5A), gevolgd bij een erkende organisatie die derhalve diploma’s verstrekt, Mondzorg-punten volgens principe
  1 uur = 1 punt (ook al zit er veel scholing op wet en regelgeving in)
 6. Voor nascholing TMS worden 4 uur bij en nascholing voorgeschreven, hiervoor worden derhalve 4 Mondzorg-punten gegeven zoals ook in punt 5 aangegeven
 7. Cursus wetgeving radiologie op HBO niveau valt onder professionaliteit, hier worden KRM-punten aangegeven volgens principe 1 uur = 1 punt

5 & 6 zijn verplicht t.b.v. het experiment

 

Valt een reanimatiecursus ook onder Mondzorg-punten?

In principe komt alleen scholing op minimaal HBO-niveau voor punten toekenning in aanmerking. Een reanimatiecursus is een goed voorbeeld van een scholing waarbij er geen sprake is van een HBO-niveau. Gezien het maatschappelijk belang om te kunnen reanimeren, beoordeelt het KRM dit echter wel als voor de praktijkrelevante scholing, gezien het niveau valt dit onder CanMeds Maatschappelijk Handelen en worden hieraan KRM-punten toegekend. Het aantal KRM-punten die hieraan worden toegekend wordt is in de beoordelingsregeling precies omschreven.

 

Krijg je voor lesgeven op HBO erkende punten?

Het lesgeven op HBO-niveau valt in principe onder de CanMed Kennis & Wetenschap. Indien uit uw aanvraag blijkt dat de CanMed Vakinhoudelijk handelen ook van toepassing is, kunnen hieraan Mondzorg-punten toegekend worden. Overigens ontvangt u geen KRM-punten als u in dienstverband aan HBO-opleiding lesgeeft.

 

Worden er ook punten toegekend aan het geven van bijscholing aan collega’s, bijvoorbeeld preventie-assistenten?

Er worden punten toegekend aan het geven van scholing op minimaal HBO-niveau, mits het geven van scholing geen deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Er worden dus geen punten toegekend aan het geven van (bij)scholing aan preventieassistenten.

 

Krijg je punten voor het schijven van een column in een Dental tijdschrift?

Een beschouwend artikel op basis van voorafgaand literatuuronderzoek met een minimale lengte van 400 woorden, komt in aanmerking voor KRM-punten. De aanvraag kunt u indienen via uw dossier in PE-online, graag het gepubliceerde artikel met de literatuurlijst bijvoegen.

Aan het ontwikkelen van publieksartikelen wordt forfaitair 1 KRM-punt toegekend.

 

Krijg je ook punten voor het NVM-lidmaatschap?

Lidmaatschap van een beroepsvereniging wordt niet gezien als een deskundigheidsbevorderende activiteit. Gezien het belang dat de NVM hecht aan KRM-registratie, ontvang je als NVM-lid wél 50% korting op de jaarlijkse registratiekosten.

NVM-mondhygiënisten organiseert en faciliteert wel diverse activiteiten waarmee KRM-punten mee verkregen kunnen worden: deelname aan een ICO-groep, commissie of werkgroep, het bezoeken van een regiobijeenkomst, een ALV of NVM-congres, etc.

 

Waarom worden aan kennistoetsen KRM-punten en geen Mondzorg-punten toegekend?

Het maken van een kennistoets wordt beoordeeld als vallend onder de CanMed Kennis en Wetenschap. Hieraan worden KRM-punten toegekend.

 

Hoeveel punten kan je per registratieperiode krijgen voor het maken van kennistoetsen?

Geregistreerd in de norm 2020: Voor kennistoetsen samen met andere gevolgde online scholing kunnen maximaal 100 KRM-punten per 5 jaar mee tellen.
Geregistreerd in de norm 2015: Voor kennistoetsen geldt een maximum van 80 KRM-punten, daarnaast tellen maximaal 80 KRM-punten mee voor online scholing.

 

Krijg je ook punten voor stagebegeleiding?

Indien het een HBO-stagiair van de opleiding Mondzorgkunde betreft, worden hieraan KRM-punten toegekend. De mondhygiënist kan zelf de punten aanvragen via “activiteit toevoegen” in PE-online.

 

Worden er ook punten toegekend aan webinars uit het buitenland?

Bij elke ter beoordeling aangeboden webinar wordt door de beoordelingscommissie KRM bekeken of  deze in aanmerking komt voor KRM-punten. Hierbij maakt het in principe niet uit of het een Nederlands dan wel buitenlands webinar betreft.

 

Kan KRM ook cursussen die interessant zijn voor mondhygiënisten op de website zetten?

Raadpleeg de KRM scholingsagenda. Hierin kun je alle scholingen vinden die positief beoordeeld zijn door de Beoordelingscommissie KRM.

 

(Her)registratie-eisen

Hoe kan ik mij registeren?

 • Je dient in ieder geval te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • je beschikt over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat je de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond;
 • je onderschrijft het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten;
 • je  onderschrijft de door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten;
 • je neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel);
 • en verder gelden de volgende instapeisen: register normen 2020-2025

 

Hoe kan ik mij registeren in het KRM-aspirantenregister?

 Als je in de voorgaande 12 maanden minimaal 30 KRM-punten hebt behaald, waarvan 8 Mondzorg-punten én minimaal 8 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden hebt verricht, kan je je inschrijven in het KRM-aspirantenregister. Uiteraard gelden ook hier de voorwaarden als beschreven onder de vraag ‘Hoe kan ik mij registeren’?

Zodra je 150 KRM-punten waarvan minimaal 40 KRM-punten hebt behaald, kan je je inschrijven in het KRM-register.

 

Hoeveel punten dien je te behalen om je te kunnen herregistreren?

Indien je geregistreerd bent onder norm 2015 dien je minimaal 160 punten behaald te hebben waarvan minimaal 50 erkende punten.

Indien je geregistreerd bent onder de norm 2020 dien je minimaal 150 KRM-punten behaald te hebben waarvan minimaal 40 Mondzorg-punten.

Voor beide normen geldt dat je minimaal 8 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden hebt uitgevoerd.

 

Is het mogelijk om uitstel van herregistratie te vragen en zo ja, hoe lang?

Het is mogelijk om uitstel voor herregistratie aan te vragen tot maximaal 6 maanden. Hiervoor dient u te onderbouwen wat de reden is dat u niet binnen de registratieperiode de benodigde punten heeft behaald en aan te geven hoe u denkt in de verlengde periode uw punten te behalen.

 

Mijn KRM-registratie verloopt binnenkort, herregistratie wordt bemoeilijkt door de Corona-situatie in verband met annulering van scholingen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat uw KRM-registratie binnen enkele weken of maanden zal verlopen. Terwijl u juist in de komende periode de laatste punten zou verkrijgen door het volgen van scholingen en congressen die nu i.v.m. de Corona-situatie afgelast zijn.

In deze bijzondere situatie kan u uitstel aanvragen voor maximaal een half jaar. U kan daarvoor middels het aanvraagformulier ‘Uitstel van herregistratie in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’ een aanvraag doen. Geef dan duidelijk aan welke activiteiten u de komende periode gepland had om te voldoen aan uw herregistratie-eisen en die nu vanwege de Corona-situatie geen doorgang kunnen vinden. Uw verzoek tot uitstel wordt beoordeeld door de Commissie KRM.

 

PE-online

Hoe kan ik inloggen in mijn PE-online account?

 Je kan inloggen met jouw KRM-nummer (KRM-xxxxxx) en wachtwoord. Let op: het wachtwoord is niet langer jouw geboortedatum.

Wachtwoord vergeten? Vraag dan via de link een nieuw wachtwoord aan.

Uw gebruikersnaam wordt vanaf heden voorafgegaan door ‘KRM-‘ dus: KRM-XXXXXX Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens waarvan ten minste 1 hoofdletter, 1 kleine letter en een cijfer.
Zorg ervoor dat het e-mailadres noreply@pe-online.org als veilige afzender staat ingesteld, anders belandt de mail in de SPAM-/Ongewenste e-mailbox.

 

Worden mijn punten automatisch bijgeschreven in mijn dossier als ik een scholing heb gevolgd?

 Als een scholing voorafgaand aan de scholing is beoordeeld door het KRM, worden de punten door de scholingsaanbieder bijgeschreven in uw dossier.

Als het een niet door het KRM beoordeelde scholing betreft, of een andere individuele activiteit, dien je zelf deze activiteit, met bewijslast, in te voeren in jouw PE-online dossier, onder ‘individuele activiteiten’.

 

Is er ook een KRM-app?

Ja, PE-online heeft een app ontwikkeld. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u de PE-online App downloaden.
De app maakt het u gemakkelijk om uw KRM-dossier bij te houden. Met de app heeft u het actuele scholingsaanbod voor mondhygiënisten altijd bij de hand. Een snelle en makkelijke manier om een voor u geschikte cursus te vinden! U ziet ook direct hoe u ervoor staat.