Reguliere KRM inschrijving

Mondhygiënisten die in aanmerking willen komen voor een reguliere inschrijving in het KRM, dienen aan alle vereisten voor registratie te voldoen. Dit houdt in dat zij de gedragscode en het beroepsprofiel naleven. Ook dienen zij een gemiddelde werkervaring van 8 uur per week (1600 uur) te hebben gedurende vijf jaar en tenminste 160 uur bij- en nascholing te hebben gevolgd.

Een mondhygiënist met het KRM keurmerk herkent u aan het KRM logo op huisstijldragers en het KRM naambord in de praktijk. Bovendien zijn de mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, verbonden aan de zoekmachine op de website vind een KRM mondhygiënist.

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring