KRM Aspirantenregistratie

Het KRM kent een vliegende start sinds januari 2009. Toch blijken er veel ervaren en kundige mondhygiënisten te zijn die niet kunnen aantonen dat zij aan voldoende bij- en nascholing hebben gedaan. Om te voorkomen dat deze groep een inschrijving in het KRM misloopt, is het KRM Aspirantenregister opgericht. Indien blijkt dat mondhygiënisten wel voldoende werkervaring hebben, maar onvoldoende bij- en nascholingsuren, dan kunnen zij zich aansluiten bij het KRM Aspirantenregister. Instapeis is tenminste 32 aantoonbare scholingsuren in het jaar voorafgaande aan de aanmelding.

Een mondhygiënist met een KRM Aspirantenregistratie vindt u in een aparte lijst.

Zodra de mondhygiënist 160 scholingsuren (160 KRM punten) heeft behaald, gaat de aspirantenstatus over in een reguliere inschrijving in het KRM. De mondhygiënist dient ook aan de overige vereisten voor registratie te voldoen.

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring