KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Waarom registeren?

Mondhygiënisten die staan ingeschreven in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten laten zien dat zij streven naar optimale mondzorg. De KRM-geregistreerde mondhygiënist is up to date in het vakgebied!

Welke voordelen heb ik nog meer?

Je mag het keurmerk dragen

Het KRM-logo is hét keurmerk voor professionele mondzorg door de mondhygiënist. Als KRM-geregistreerde mondhygiënist laat je aan patiënten en collegae zien dat je voldoet aan de eisen van de beroepsgroep en dat je je kennis en kunde op peil houdt en vergroot.

Het KRM stimuleert

Als vakbekwame professional sta je na het behalen van je diploma aan het begin van je carrière. Je bent nooit uitgeleerd, je blijft je leven lang leren. Je registratie in het  KRM stimuleert je om altijd up to date te zijn in je vakgebied.

Je bent vindbaar

Via “vind een mondhygiënist” op www.kiesKRM.nl zijn alle mondhygiënisten met een kwaliteitsregistratie voor iedereen vindbaar.

Je bouwt aan een betrouwbaar dossier

Als KRM-geregistreerde mondhygiënist bouw je een betrouwbaar digitaal overzicht op van erkende bij- en nascholing en deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Voor een positieve profilering

Met een registratie in het KRM profileer je jezelf op een positieve en professionele manier.

 

 • Een KRM-geregistreerde mondhygiënist is …

 • vakkundig
  up to date is in het vakgebied
  voldoende praktisch vaardig
  trouw aan het beroep
  professioneel
  patiëntgericht
  strevend naar optimale zorgverlening en samenwerking

Kortom een KRM geregistreerde mondhygiënist investeert in kwaliteit

Waar moet ik aan voldoen om me te registreren?

1. je beschikt over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat je de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond;

2. je onderschrijft het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Beroepsprofiel van mondhygiënisten;

3. je  onderschrijft de door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Gedragscode voor mondhygiënisten;

4. je neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel).

5. je hebt voldoende punten behaald volgens onderstaand tabel: instapeisen register normen 2020-2025

6. je verricht minimaal 8 uur per week  patiëntgebonden werkzaamheden

Instapeisen register normen 2020-2025

Aantal maanden na afstuderenMin. aantal patiëntgebonden werkuren/weekAantal behaalde KRM-puntenwaarvan aantal Mondzorg-punten
0-6
6-248
24-368308
36-4886016
48-6089024
60-72812032
72-84815040
> 84815040
KRM-aspirantenregister
In de 12 maanden voor inschrijving8308

 

Het KRM-aspirantenregister

Als je meer dan voldoende werkervaring hebt opgedaan, echter te weinig punten hebt behaald met kwaliteitsbevorderende activiteiten, dan kunnen wij je nog niet inschrijven in het KRM, allicht kom je in aanmerking voor het aspirantenregister van het KRM:

Voor inschrijving in het KRM-aspirantenregister gelden bovenstaande voorwaarden, met één wijziging.

Je kunt met tenminste 30 punten, behaald in het jaar voorafgaande aan de inschrijving, waarvan 8 Mondzorg-punten een KRM-aspiranten inschrijving aanvragen.