Visitatie en audits

Definitie

Het ondergaan en uitvoeren van visitaties conform een door de beroepsvereniging erkende methodiek en vastgestelde criteria/normen.

Registratiepunten

Aan visitatie en visiteurschap niet uitgevoerd volgens de NVM-standaard worden individueel punten door de beoordelingscommissie toegekend.
Mondhygiënisten die een visitatie ondergaan of uitvoeren volgens de richtlijnen zoals vermeld op de site van het KRM en dit compleet aanleveren met een plan van aanpak, een verslag en een document met verbeterpunten ontvangen hiervoor het volgende aantal KRM-punten.

KRM-punten voor praktijkvisitatie:
– 8 punten als gevisiteerde;
– 4 punten als visiteur;
– 2 punten voor het doorlopen van de e-learning module;
– 2 punten indien je na afloop van de visitatie een verbeterplan opstelt voor jouw praktijk.

KRM-punten voor ICO-visitatie:
– 8 punten voor de gevisiteerde;
– 4 punten als visiteur (dus 8 punten in totaal omdat je tweemaal een visitatie uitvoert);
– 2 punten voor het doorlopen van de e-learning module;
– 2 punten indien je na afloop van de visitatie een verbeterplan opstelt voor jouw praktijk;
– 4 punten voor de start- en eindbijeenkomst, mits dit niet tijdens een ICO-bijeenkomst plaats vindt.

Minimum-maximum

Visitatie wordt eens per registratieperiode gehonoreerd met KRM-punten.

Bewijslast – Upload PE Online

Bewijs van deelname/certificaat afgegeven door de faciliterende organisatie.

CanMedsrol

Professionaliteit