Door systematisch en kritisch naar je eigen handelen te kijken en je zelf te bevragen wat goed ging en wat beter kan, kun je groeien in je professionele handelen.
Een reflectieverslag waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde van de stagebegeleiding voor de begeleidend mondhygiënist was kun je uploaden in je online dossier in PE-online. Een format van dit verslag kun je hier downloaden.
Je kunt hier forfaitair 2 KRM-punten per stage voor ontvangen.