Registratienormen

Het KRM streeft naar een uiterst professionele uitoefening van het beroep mondhygiënist. Voor dat doel dienen de mondhygiënisten in het KRM te voldoen aan de volgende zes registratienormen:

  1. ze beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat zij de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond;
  2. ze onderschrijven het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten;
  3. ze onderschrijven de door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten;
  4. ze nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel);
  5. ze hebben ten minste 160 KRM-punten behaald aan deskundigheidbevordering, waarvan ten minste 50 KRM-punten uit KRM-erkende scholing. Alle KRM-punten dienen verdeeld te zijn over tenminste vier van de zeven CanMeds rollen. Voor mondhygiënisten met een diploma jonger dan vijf jaar geldt het aantal punten naar rato.
  6. ze hebben minimaal gemiddeld 8 uur per week (1600 uur) gewerkt als mondhygiënist in de vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving. Voor mondhygiënisten met een diploma jonger dan vijf jaar geldt het aantal uren naar rato.

Zie ook KRM-regelingen waarin de criteria voor registratie van mondhygiënisten in het KRM expliciet worden beschreven.

Elke mondhygiënist die aan deze criteria voldoet. kan zich aanmelden bij het KRM. Het KRM streeft ernaar om nog meer mondhygiënisten aan zich te binden, die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Mondhygiënisten die (nog) niet aan deze normen voldoen, kunnen zich aanmelden voor het KRM Aspirantenregister. Voor dit register geldt een aparte regeling met een een jaarlijkse gecontroleerde voortgang. Klik hier voor relevante informatie.

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring