Registratienormen

Het KRM streeft naar een uiterst professionele uitoefening van het beroep mondhygiënist. Voor dat doel dienen de mondhygiënisten in het KRM te voldoen aan de volgende zes registratienormen:

  1. ze beschikken over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat zij de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond;
  2. ze onderschrijven het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten;
  3. ze onderschrijven de door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten;
  4. ze nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel);
  5. vanaf 1 januari 2020 geldt dat ze tenminste 150 KRM-punten per registratieperiode dienen te behalen, waarvan tenminste 40 Mondzorg-punten;
  6. ze dienen minimaal gemiddeld 8 uur per week per registratieperiode patiëntgebonden werkzaamheden te verrichten.

Zie ook KRM-regelingen waarin de criteria voor registratie van mondhygiënisten in het KRM expliciet worden beschreven.

Elke mondhygiënist die aan deze criteria voldoet, kan zich aanmelden bij het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Sinds de start in 2009 is meer dan de helft van de in Nederland werkzame mondhygiënisten ingeschreven. Zij mogen allemaal het KRM-logo voeren.
Het KRM streeft er naar om nog veel meer mondhygiënisten aan zich te binden, die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

Mondhygiënisten die (nog) niet aan deze normen voldoen, kunnen zich aanmelden voor het KRM Aspirantenregister. Meer informatie over dit register kunt u hier lezen.

 
© 2020 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring