Publieksartikelen ontwikkelen

Definitie

Ontwikkelen van publieksartikelen (artikelen, cliënten folders en beeldmateriaal, gericht op de consument/cliënt) Uitgezonderd zijn ingezonden brieven en advertenties, e.d.

Registratiepunten

Per product wordt forfaitair 1 KRM-punt toegekend.

Minimum-maximum

Maximaal 10 KRM-punten per registratieperiode

Bewijslast – Upload PE Online

(Een kopie van het) ontwikkelde product waaruit herleidbaar is dat de geregistreerde mondhygiënist dit heeft ontwikkeld en voorzien van datum.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen