Plan je KRM

Als mondhygiënist ben je nooit uitgeleerd, als vakbekwame professional sta je na het behalen van je diploma aan het begin van je carrière, door te werken aan je kwaliteit in verschillende competentiegebieden en up to date te blijven met je vak en door het ondernemen van kwaliteitsbevorderende activiteiten, groei je gestaag door als deskundige.

Het KRM stimuleert de deskundigheidsbevordering van de geregistreerde mondhygiënisten.

Herken jij jezelf?

We zien in het KRM veel gemotiveerde mondhygiënisten:
Mondhygiënisten die geabonneerd zijn op vakbladen en de kennistoetsen maken.
Mondhygiënisten die regelmatig bij elkaar komen voor een intercollegiaal overleg.
Mondhygiënisten die zich enthousiast inzetten voor de beroepsvereniging door middel van kader, en of commissiewerk.
Mondhygiënisten die praktisch en mondzorgkundig up-to-date blijven.
Mondhygiënisten die maatschappelijk betrokken zijn.
Mondhygiënisten die op welke manier dan ook invulling geven aan kwaliteitsbevorderende activiteiten en projecten.

 

Kennis en kunde vertaald naar punten

Iedere erkende activiteit wordt vertaald naar KRM-punten. Dit is een systeem om het werken aan kwaliteit zichtbaar te maken.

Om te voldoen aan de minimale eisen die het KRM heeft opgesteld moet een mondhygiënist in die werkt aan de norm 2020, ten minste 150 punten behalen per 5 jaar. Dit komt neer op een gemiddelde van minimaal 30 punten per jaar aan kwaliteitsbevorderende activiteiten die jouw kennis en kunde op peil houden. En dat betekent iedere maand gemiddeld 2,5 punt, dat is al veel beter te overzien.

 

Herregistreren = het keurmerk behouden

KRM geregistreerde mondhygiënisten die actief en gemotiveerd zijn, komen na 5 jaar registratie vrijwel allemaal boven de minimale punteneis uit. Daar zijn we best trots op! Voldoe je aan alle gestelde normen dan kun je herregistreren.

Wanneer je bent geherregistreerd mag je weer vijf jaar lang het keurmerk dragen.

 

Kies je eigen route

Iedere mondhygiënist mag naar eigen inzicht invulling geven aan de opbouw van het dossier, uiteraard, mits dit voldoet aan de gestelde eisen. Houd er wel rekening mee dat van de 150 punten er minimaal 40 Mondzorg-punten moeten zijn.

 

Plan – do – check – act

Ben je ontevreden over de invulling van je online dossier, vind je alles belangrijk of zie je door de bomen het bos niet meer, misschien kan het helpen om een plan op papier te zetten of te overdenken. Een goede planning kan helpen als leidraad, ook in de registratie bij het KRM.

Hoe wil je de 150 punten gaan behalen in 5 jaar tijd?

Ga de volgende vragen maar eens na:

 • Wat vind ik leuk om te doen?
 • Wat vind ik belangrijk om te doen?
 • Kan ik mijn werk goed uitvoeren?
 • Waar wil ik beter in worden? Hoe kan ik dat aanpakken?
 • Is mijn kennis voldoende? En hoe blijf ik up-to-date?
 • Heb ik goede inzichten?
 • Ben ik gemotiveerd aan het werk? Waar blijkt dat uit?
 • Ben ik een prettige mondhygiënist? Welke eisen stel ik aan mezelf en is dat reëel?
 • Welke tijd en financiële ruimte is beschikbaar voor kwaliteitsbevorderende activiteiten?
 • Is mijn rol als mondhygiënist in balans met mijn privé leven?

Allicht kun je met de gegeven antwoorden je wensen en voorkeuren in kaart brengen en alvast een globale planning maken.

 

Als je kijkt in je dossier (historie) en agenda (toekomst) in hoeverre ben je dan content en competent?

Ga de volgende vragen maar eens na:

 • Welke activiteiten ervaar ik als een verrijking van mijn kennis en kunde?
 • Wat heb ik ondernomen waardoor ik tot de dag van vandaag anders aan de stoel zit?
 • Welke activiteit had voor mij weinig toegevoegde waarde en zou ik eigenlijk gemakkelijk kunnen weglaten?
 • Ben ik goed op weg? Heb ik voldoende kwaliteitsbevorderende activiteiten ondernomen in de verschillende competentiegebieden?
 • Wat krijg ik terug voor mijn investering? Kennis-Inzicht-Vergoeding-KRM-punten-Waardering-Profilering. Is dit het waard?

 Als het goed is heb je ondertussen in kaart gebracht hoe je werkt aan kwaliteit en je kwaliteitsregistratie.

 

Evalueer voor jezelf je planning en invulling, de antwoorden op de vragen die je jezelf hebt gesteld kunnen er goed bij helpen.

 • Ben ik tevreden met de behaalde resultaten?
 • Ben ik trots op mezelf?
 • Ben ik gemotiveerd om zo door te gaan?
 • Ben ik in de gelegenheid om andere keuzes te maken?
 • Met welke veranderende omstandigheden moet ik rekening houden?
 • Heb ik andere wensen?

 

Ga er mee aan de slag! Je kunt altijd je planning aanpassen, houd een reëel doel voor ogen!

Plan – do – check – act! Je kan je professionele ontwikkelplan ook bij houden en na 5 jaar indienen voor KRM-punten. Gebruik dit document voor het opstellen van jouw POP en om de uitkomsten van zelfreflectie bij te houden.

Werken aan kwaliteit is een continu proces, wij wensen je hierbij veel succes!