Patiëntenenquête d.m.v. KRM-erkende methode

Definitie

Het uitvoeren van een patiëntenenquête door middel van een KRM-erkende methode.

Registratiepunten

Mondhygiënisten die een patiënttevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd volgens een KRM-erkende methode ontvangen hiervoor forfaitair 5 KRM-punten.

Na uitvoering wordt er door de faciliterende organisatie een certificaat verstrekt wat tezamen met een KRM-reflectieverslag patiënttevredenheidsonderzoek opgevoerd kan worden om de punten te ontvangen.

Het KRM heeft erkenning afgegeven aan de methoden van:

Minimum-maximum

Maximaal 2 patiënttevredenheidsonderzoeken (mits afgenomen met een tussenperiode van minimaal 2 jaar) per registratieperiode.

Bewijslast – Upload PE Online

1. Certificaat van de faciliterende organisatie waaruit blijkt dat het patiënttevredenheidsonderzoek volgens de erkende methodiek is voltooid.
2. Volledig door de mondhygiënist ingevuld Reflectieverslag patiënttevredenheidsonderzoek

CanMedsrol

Professionaliteit