Wie zetten zich in voor het KRM

Bureau KRM
De medewerkers van het bureau KRM geven uitvoering aan de normen en regelingen van het KRM.
Het bureau KRM wordt bemenst door:

mw. Marjan Boonzaaijer, Hoofd KRM, aanwezig op woensdag en vrijdag
mw. Sascha Swinkels, secretaresse KRM, aanwezig op woensdag en donderdag;
mw. Yvonne Wijnsma, secretaresse KRM, aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Team KRM

vlnr Yvonne, Marjan, Sascha

Commissie KRM
De Commissie KRM fungeert als adviescommissie voor het opstellen van de registratienormen en de bijbehorende regelingen. Zij controleren en behandelen de verzoeken tot registratie en herregistratie.

De commissieleden zijn:

mw. Bianca Schilder-Vos (voorzitter)
mw. Annemieke Derogee-van Nek
mw. Carlijn Scheepens
mw. Lasca van der Krift

Beoordelingscommissie KRM
De Beoordelingscommissie KRM is verantwoordelijk voor de erkenning van deskundigheidsbevorderende activiteiten met de daarbij behorende CanMeds indeling en het toekennen van KRM-punten aan activiteiten. De Beoordelingscommissie KRM adviseert de Commissie KRM over de minimale kwaliteitsnormen.

De commissieleden zijn:

mw. Anne-Mara Borghans-Vermeeren (voorzitter)
mw. Marije Stiphout
mw. Anita van de Mortel
hr. Michiel Roos
mw. Anna Holtman

Beroepscommissie KRM
Belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de uitspraak van het KRM kunnen een afgewezen bezwaar laten toetsen door de beroepscommissie. Het KRM voorziet hiermee in een zorgvuldige inspraak die past bij de maatschappelijke rol die het register vervult. De beroepscommissie KRM bestaat uit één jurist en twee mondhygiënisten.

Toezicht door het bestuur van NVM-mondhygiënisten
Het bestuur van NVM-mondhygiënisten houdt toezicht op de uitvoering, handhaving, financiering en evaluatie van het KRM alsmede op het functioneren van de commissies. Veranderingen in de reglementen moeten door het NVM-bestuur vastgesteld worden.
mw. Monique de Bruin is vanuit het bestuur NVM-mondhygiënisten portefeuillehouder Kwaliteit.

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring