Houd je mond gezond

Definitie

Deelname aan een maatschappelijk gedragen project ter bevordering van de mondgezondheid in zijn algemeenheid. Bijvoorbeeld “houd je mond gezond”

Registratiepunten

Per voorlichting wordt forfaitair 1 KRM-punt toegekend.

Minimum-maximum

Maximaal 20 KRM-punten per registratieperiode

Bewijslast – Upload PE Online

Bewijs van deelname afgegeven door de organisatie en voorzien van een paraaf en stempel onderwijsinstantie.

Voor het laten erkennen van een Hou je mond gezond!-les kan dit formulier worden gebruikt.

CanMedsrol

Maatschappelijk handelen