Lid voor de Commissie KRM gezocht

nov 13, 2020

Gezocht
Lid voor de Commissie KRM
met visie en tijd voor beleid

Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten is bedoeld om de kwaliteit van de patiëntenbehandeling door de behandelende mondhygiënist inzichtelijk te maken voor patiënten, verwijzers en andere stakeholders.
Dit doet het register  door verantwoorde zorg van mondhygiënisten toetsbaar en zichtbaar te maken, door de registratie van deskundigheidsbevorderende activiteiten.

De commissie KRM
De Commissie KRM fungeert als adviescommissie voor het opstellen van de registratienormen en de bijbehorende regelingen. De commissieleden controleren en behandelen de verzoeken tot herregistratie.

Jouw inzet
Je ontvangt een beoordelaarsaccount in PE-Online waarmee je kunt inloggen en herregistratiedossiers kunt beoordelen. Dit beoordelen van herregistratiedossiers gebeurt altijd door minimaal 2 beoordelaars. In de beginfase zal je extra  worden bijgestaan door één van de huidige leden van de Commissie KRM.  Je kunt je taken op iedere willekeurige PC met internetaansluiting uitvoeren. Per week zal dit ongeveer een uur in beslag nemen. Daarnaast komen de medewerkers en commissieleden van het KRM 2 tot 3 per jaar bij elkaar om de gang van zaken rondom het KRM te bespreken.

Herken jij je in onderstaande omschrijving? 

  • Je bent loyaal aan het KRM en je kunt je vinden in de doelstelling;
  • Je bent geregistreerd in het KRM;
  • Je bent op de hoogte van de huidige normen en regelingen;
  • Je bent een bedreven professional en hebt kwaliteit hoog in het vaandel;
  • Je bent constructief kritisch en je kunt je resultaatgericht inzetten;
  • Je kunt op een passende wijze adviseren en onderbouwend oordelen;
  • Je bent bereid je voor ten minste één benoemingsperiode (3 jaar) te verbinden aan de commissie KRM;

Vergoeding
Het KRM hanteert het kaderhandboek KRM, naast vacatiegelden ontvang je voor de bijeenkomsten KRM-punten voor bestuurlijk werk.

Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met het KRM.

Bent je geïnteresseerd?
Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit en het beleid van het KRM en de geregistreerde mondhygiënisten, laat het ons weten.  Wij zien jouw reactie met belangstelling tegemoet! Stuur een gemotiveerde mail naar info@kiesKRM.nl  t.a.v Manon Houter, hoofd KRM o.v.v. aanmelding commissie KRM.