KRM erkent twee methodes voor enquêtes

20 sep '22

Mondhygiënisten die de tevredenheid van patiënten willen meten, kunnen dit onderzoeken d.m.v. een patiënttevredenheidsonderzoek. Na de voltooiing kun je hiervoor 5 KRM-punten ontvangen.
Tot zover niets nieuws, maar wat wel verandert is dat dit op twee manieren uitgevoerd kan worden:

  • Patiënttevredenheidsonderzoek door het uitzetten van een enquête, dit kan op eigen initiatief uitgevoerd worden en wordt erkend als het voldoet aan de voorwaarden.
  • Het uitvoeren van een patiëntenenquête door middel van een KRM-erkende methode.

Voor beide methodes geldt dezelfde honorering, de bewijslast verschillen wel van elkaar:

Patiënttevredenheids-onderzoek door het uitzetten van een enquête
Patiëntenenquête d.m.v. KRM-erkende methode

Het KRM heeft erkenning afgegeven aan de methoden van: