KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

Het KRM-aspirantenregister

 

Als je meer dan voldoende werkervaring hebt opgedaan, echter te weinig punten hebt behaald met kwaliteitsbevorderende activiteiten, dan kunnen wij je nog niet inschrijven in het KRM, allicht kom je in aanmerking voor het aspirantenregister van het KRM:

Voor inschrijving in het KRM-aspirantenregister gelden dezelfde voorwaarden, met één wijziging.

Je kunt met tenminste 30 punten, behaald in het jaar voorafgaande aan de inschrijving, waarvan 8 Mondzorg-punten een KRM-aspiranten inschrijving aanvragen.

In een traject van maximaal vier jaar werk je toe naar een reguliere inschrijving, ondertussen heb je het voordeel van een online dossier.

Met inschrijving in het KRM-aspirantenregister laat je zien dat je de intentie hebt
om binnen afzienbare tijd in te schrijven in het KwaliteitsRegister.

Registreren in het KRM-aspirantenregister,
hoe doe je dat?

Onderstaande stappen helpen je bij je eerste registratie in het KRM-aspirantenregister.
Kom je er niet uit, neem dan contact op met een van de medewerkers van het KRM.

Klik op de knop “registreer nu”

Vul het inschrijfformulier in

Door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het KRM maak je in PE-online een KRM-account aan. Je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding per e-mail.Gebruik het e-mailadres waarop je graag de berichten van het KRM ontvangt.

Activeer het account

Bevestig jouw e-mailadres. Ga op de KRM-website naar “Mijn KRM”
Kies in het onderste venster voor “Eerste keer inloggen”.

Vraag een registratieperiode aan

Kies voor een registratie in het KRM-aspirantenregister.

Toon aan dat je mondhygiënist bent

Om jouw inschrijving definitief te maken, hebben wij een kopie van jouw diploma nodig en een origineel uittreksel (pdf) van mijndiplomas.nl

Noteer je ervaring op de verklaring

We vragen je in de aanmelding een ingevulde verklaring van gewerkte uren en behaalde punten te uploaden, lees hierbij ook de toelichting.

Waar moet ik aan voldoen om me te registreren
in het KRM-aspirantenregister?

1. je beschikt over een diploma dat voldoet aan de Wet op het Hoger Onderwijs en waaruit blijkt dat je de opleiding tot mondhygiënist met succes hebben afgerond;

2. je onderschrijft het door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende beroepsprofiel van mondhygiënisten;

3. je  onderschrijft de door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten erkende Gedragscode voor Mondhygiënisten;

4. je neemt deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (indien in loondienst nemen hun werkgevers daaraan deel).

5. je hebt minimaal 30 punten behaald, waarvan minimaal 8 Mondzorg-punten.

6. je verricht minimaal 8 uur per week  patiëntgebonden werkzaamheden