Kosten

Alle KRM(A) geregistreerde mondhygiënisten betalen jaarlijks registratiekosten aan het KRM.
Bent u lid van NVM-mondhygiënisten dan ontvangt u 50% korting op uw KRM-bijdrage.
Betaalt u uw jaarlijkse bijdrage niet d.m.v. een doorlopende volmacht, dan betaalt u € 5,- administratiekosten bovenop uw jaarlijkse
registratiekosten.
Wilt u liever uw jaarlijkse registratiekosten voldoen met een automatisch incasso, gebruik dan het machtigingsformulier.

Pas afgestudeerde mondhygiënisten die zich in het kalenderjaar van afstuderen aanmelden, betalen over dat jaar in het KRM geen registratiekosten.

In 2019 zijn de jaarlijkse registratiekosten als volgt:

€57,00 voor geregistreerde mondhygiënisten die lid zijn van NVM-mondhygiënisten en betalen middels een automatisch incasso,

€62,00 voor geregistreerde mondhygiënisten die lid zijn van NVM-mondhygiënisten en betalen middels een factuur,

€114,00 voor geregistreerde mondhygiënisten die geen lid zijn van NVM-mondhygiënisten en betalen middels een automatisch incasso,

€119,00 voor geregistreerde mondhygiënisten die geen lid zijn van NVM-mondhygiënisten en betalen middels een factuur.

 

Voor meer informatie: Betalingsregeling KwaliteitsRegister Mondhygiënisten

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring