Intercollegiale overleg (ICO)

Definitie

Bij een ICO-groepsbijeenkomst wordt op methodische wijze gewerkt aan verbetering van het beroepsmatig handelen. De groep wordt begeleid door een daartoe opgeleide gespreksleider, die tevens verantwoordelijk is voor de afhandeling van de bewijslast. Aan de samenstelling en professionaliteit van ICO-groepen worden door de beroepsvereniging specifieke eisen gesteld zoals op de NVM-site vermeld: https://www.nvmmondhygienisten.nl/intercollegiaal-overleg-ook-beschikbaar-voor-niet-leden/

Registratiepunten

Per bijeenkomst 2 KRM-punten.

Minimum-maximum

Maximaal 80 KRM-punten per registratieperiode.

Bewijslast – Upload PE Online

De bijeenkomsten zullen worden toegevoegd in PE-online door de ICO-gespreksleider. De presentielijst en het jaarverslag wordt aan het eind van het jaar geüpload. Op verzoek kan er per bijeenkomt een verslag worden opgevraagd.

CanMedsrol

Samenwerking