Gedragscode voor de mondhygiënist

15 feb '21

KRM-geregistreerde mondhygiënisten onderschrijven de gedragscode van NVM-mondhygiënisten. De nieuwe gedragscode is goedgekeurd tijdens de ALV van november 2020 en vervangt de oude versie uit 2008.
Je kunt de nieuwe gedragscode nu inzien.

De gedragscode voor de mondhygiënist zijn regels die door leden van NVM-mondhygiënisten zijn opgesteld en betrekking hebben op de praktijkvoering en de collega (mond)zorgverleners, maar ook betrekking hebben op de rol van de mondhygiënist in de maatschappij en richting het publiek. Leden van NVM-mondhygiënisten zijn aan deze regels gebonden. Ook voor niet-leden zijn de gedragsregels van belang, aangezien de Gedragscode door de civiele- en tuchtrechter kan worden gebruikt bij toetsing van het handelen van de mondhygiënist. Voorts kunnen de gedragsregels de rechter ten dienste staan bij de invulling van (wettelijke) begrippen als ‘verantwoorde zorg’ en ‘zorg van een goed hulpverlener’ binnen de mondzorg. Deze gedragsregels hebben derhalve ook betekenis voor de professionele standaard van de mondhygiënist. De gedragsregels zijn gebaseerd op ethisch professioneel handelen en wet- en regelgeving waaraan de mondhygiënist zich bij de uitoefening van zijn beroep dient te conformeren. Denk hierbij onder meer aan de Wet BIG, de WGBO, de Wkkgz, maar ook wet- en regelgeving rondom samenwerking als zelfstandig ondernemers. Voor een uitgebreide beschrijving van het beroep van mondhygiënist en het wettelijke deskundigheidsgebied verwijzen wij naar het beroepsprofiel van de mondhygiënist (2019).