E-learning

Definitie

Online nascholing die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de mondhygiënist, afgesloten met een toets met ten minste 10 vragen die voor minimaal 80% goed zijn beantwoord.

Registratiepunten

Oordeel aan de beoordelingscommissie KRM. Punten worden alleen toegekend als toets met een voldoende is afgesloten.

Minimum-maximum

Maximaal 100 KRM-punten behaald uit e-learning in combinatie met kennistoetsen per registratieperiode. Herhaling van een e-learning binnen 12 maanden wordt niet gehonoreerd.

Bewijslast – Upload PE Online

Activiteit dient worden aangemeld in PE-online door de cursusaanbieder, met omschrijving en leerdoelen. De cursusaanbieder voert binnen 4 weken na uitvoering de presentie in.

CanMedsrol

Binnen alle disciplines