De beoordelingscommissie KRM zoekt versterking

2 aug '22

Het KRM werkt met 2 commissies met bevlogen mondhygiënisten. De verschillende commissies kennen elk specifieke taken.

De Beoordelingscommissie KRM  beoordeelt  bij- en nascholingen, van zowel cursusorganisaties als individuele aanvragen. Onderdeel hiervan is het toekennen van punten en het bepalen van de juiste CanMeds rollen.

Om de Beoordelingscommissie te completeren is het KRM op zoek naar 2 nieuwe leden. Wil jij je ook extra inzetten? Dan zien we graag je reactie tegemoet!

Jouw inzet
Je krijgt een beoordelaarsaccount in PE-Online waarmee je kunt inloggen en aanvragen van cursus-aanbieders en individuele activiteiten van mondhygiënisten kunt beoordelen. Het beoordelen van scholingen en individuele activiteiten gebeurt altijd met meerdere beoordelaars. In de beginfase zal je extra worden bijgestaan door een van de huidige beoordelaars. Je kunt je taken op iedere willekeurige PC met internetaansluiting uitvoeren. Per week zal dit ongeveer twee uur in beslag nemen.

Daarnaast komen de medewerkers van het KRM en de commissieleden van de Beoordelingscommissie KRM circa 4 à 5 keer per jaar bij elkaar (hybride) om de gang van zaken rondom het KRM te bespreken, waarvan 1x per jaar gezamenlijk met de Commissie KRM.

Vergoeding
Het KRM hanteert het kaderhandboek KRM, naast vacatiegelden ontvang je voor de bijeenkomsten KRM-punten voor bestuurlijk werk.

Herken jij je in onderstaande omschrijving? 

Je bent loyaal aan het KRM en kan je vinden in de doelstelling;
Je bent  geregistreerd in het KRM en bij voorkeur lid van NVM-mondhygiënisten;
Je bent op de hoogte van de huidige normen en regelingen;
Je bent een gedreven professional en hebt kwaliteit hoog in het vaandel;
Je bent constructief kritisch en je kunt je resultaatgericht inzetten;
Je kunt op een passende wijze adviseren en onderbouwend beoordelen;
Je hebt affiniteit met onderwijs, scholing en wetenschap;
Je bent bereid je voor ten minste één benoemingsperiode (3 jaar) te verbinden aan de Beoordelingscommissie KRM;
Je bent geen aanbieder van bij- en nascholing op het gebied van de mondzorg.

Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met het KRM.

Ben je geïnteresseerd?

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de kennis en kunde van de mondhygiënist, laat het ons weten. Wij zien je reactie graag met belangstelling tegemoet!

Stuur voor 9 september een gemotiveerde mail naar info@kiesKRM.nl t.a.v Manon Houter o.v.v. aanmelding BC KRM.