Collegiale consultatie in een andere vorm

Definitie

Zoals: deelname aan refereergroepen; deelname aan journal clubs.

Registratiepunten

Per bijeenkomst 2 KRM-punten.

Minimum-maximum

Bewijslast – Upload PE Online

Een vooraf vastgestelde agenda, een presentielijst en notulen zijn vereist. Indien de presentie op de notulen is aangegeven, hoeft geen aparte presentielijst te worden aangeleverd

CanMedsrol

Samenwerking