Individuele activiteiten

Bij individuele activiteiten bent u als professional zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de KRM punten voor registratie. Het gaat hier om activiteiten zoals stagebegeleiding, vrijwilligerswerk in het buitenland, patiëntenenquêtes, etc. Een compleet overzicht van individuele activiteiten kunt u hieronder downloaden. U dient uw aanvraag in via PE-Online, na het inloggen op uw persoonlijke pagina kunt u een individuele activiteit opvoeren.


Bijlage: Schematisch overzicht van activiteiten waaraan KRM-punten worden toegekend

Bijlage: Instructies toevoegen individuele activiteit in PE-Online

Download: Voorwaarden Intercollegiale Overleggroepen

Download: Handleiding patiëntenenquêtes CBO

 

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring