Aspirantenregister verdwijnt en PE-dossier komt ervoor terug

21 mei '22

Tijdens de ALV van NVM-mondhygiënisten is op 21 mei jl. is het besluit genomen het KRM-aspirantenregister uit de Regeling KRM te halen.

De term ‘KRM-aspirantenregister’ suggereert ten onrechte een kwaliteitskeurmerk door het gebruik van de term ‘register’ + de toevoeging ‘KRM’.  Ook de instap-eis én de vermelding in de officiële Regeling KRM versterkt deze suggestie.

Hiervoor in de plaats kan gebruik worden gemaakt van het PE-dossier (PE staat voor Permanente Educatie). Het PE-dossier kent geen instapeisen. Het PE-dossier is een ‘instrument’ en geen registratie en zal daarom niet worden opgenomen in de Regeling KRM.

Het voordeel is dat het PE-dossier voor alle mondhygiënisten toegankelijk is, tevens voor vierdejaars studenten Mondzorgkunde. Je kunt zonder drempel een PE-dossier openen en hierin al je bij- en nascholingen en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten verzamelen.

Het opgebouwde overzicht van professionalisering blijft behouden, ook als je je niet kan herregistreren.
KRM kan blijven motiveren om toe te werken naar registratie en herregistratie in het KRM.

De criteria voor registratie in het KRM blijven ongewijzigd.

Zodra je voldoet aan deze norm kun je je eenvoudig vanuit het PE-dossier aanmelden voor een kwaliteitsregistratie.
Pas met deze ‘officiële’ registratie mag je jezelf KRM-geregistreerd mondhygiënist noemen en het KRM logo gebruiken.

De komende weken gaan we hard aan het werk om een en ander technisch in te regelen. Uiteraard zullen we iedereen die nu in het aspirantenregister staat goed informeren over de consequenties van dit besluit. Behaalde punten blijven 5 jaar hun waarde behouden, wat dat betreft gaat er niets verloren.

Je kan de ontwikkelingen van het PE-dossier volgen op onze website. En neem contact met ons op  als je vragen hebt.

Download: toelichting verwijderen KRM-Aspirantenregister uit de huidige KRM Regeling

Download: Volledige tekst huidig Artikel 10-11-12 KRM regeling 2020-2025 betreft Registratie KRM-aspirantenregister