KRM Aspirantenregister

Mondhygiënisten die nog niet voldoen aan de instapeisen voor (reguliere) inschrijving in het KRM, kunnen zich aanmelden voor het KRM Aspirantenregister. Dit geldt enkel voor mondhygiënisten die wel voldoende werkervaring hebben, maar nog niet over het vereiste aantal KRM-punten beschikken. De instapeis voor het KRM-Aspirantenregister, is de aantoonbare beschikking over tenminste 32 KRM-punten in het jaar voorafgaand aan de inschrijving.

 
© 2019 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring