KRM maakt optimale
mondzorg zichtbaar

 Criteria van deskundigheidsbevorderende activiteiten

Door het toekennen van waarde aan activiteiten die mondhygiënisten individueel ondernemen, stimuleert het KRM een bredere oriëntatie op de beroepsuitoefening. Alle activiteiten met een deskundigheidsbevorderend karakter, die niet door een scholingsaanbieder bij het KRM worden aangemeld, noemen we individuele activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld congressen die je in het buitenland volgt, stagebegeleiding of het geven van een voordracht. Heb je een individuele activiteit voltooid, dan kun je dit zelf opvoeren in je online dossier in PE-online.

Het KRM beoordeelt of een activiteit bijdraagt aan de kennis en vaardigheden van de mondhygiënist in alle deskundigheidsgebieden binnen de CanMeds zoals beschreven in het Beroepsprofiel mondhygiënist. Daarnaast dient de scholing of activiteit op minimaal HBO-niveau te zijn.
Het aantal punten dat wordt toegekend aan een scholing is gebaseerd op de netto tijdsduur van de scholing, dus exclusief inlooptijd en pauzes. Voor veel activiteiten is een forfaitair honorering vastgesteld.

Scholingen of activiteiten kunnen erkend worden met Mondzorg-punten of KRM-punten.
Klik hier voor 
uitgebreidere informatie over de wijze van beoordelen.