Klachtenregeling

Wanneer u een conflict hebt en er met uw mondhygiënist niet uitkomt, kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht laten bemiddelen door gebruik te maken van de klachtenregeling van uw mondhygiënist of diens werkgever. De branche organisatie van mondhygiënisten, De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, heeft de landelijke klachtenregeling voor paramedici in de eerstelijns zorg, mede ondertekend. Dit houdt in dat wanneer u een klacht hebt tegen een KRM geregistreerde mondhygiënist, u zich kunt wenden tot;

Secretariaat van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn:
Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort, tel.: 033 4216189, fax: 033 4216191
www.paramedisch.org

Echter, zoals voor veel aangelegenheden geldt; probeer er eerst samen uit te komen!

Download: Heeft u een klacht over uw mondhygiënist?

 
© 2020 KwaliteitsRegister Mondhygiënisten | postbus 1336 | 3430 BH Nieuwegein | tel: 030 - 657 18 46 | info@kiesKRM.nl | Disclaimer | Privacyverklaring